ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ខេត្តShandongប្រទេសចិនធ្វើសមយុទ្ធអគ្គីភ័យជាក់ស្តែង ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពពន្លត់អគ្គីភ័យ
2022-05-13 16:46:18cri
Share with:

ថ្ងៃទី១២ខែឧសភាឆ្នាំ២០២២ គឺទិវាបង្ការនិងកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយជាតិចិនលើកទី១៤។ដើម្បីធ្វើការងារសង្រ្គោះនៅក្នុងអគ្គីភ័យនិងគ្រោះរញ្ជួយដីជាដើម បង្កើនសមត្ថភាពចម្រុះជាក់ស្តែងរបស់ក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យនិងសង្រ្គោះនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងគ្រោះមហន្តរាយ សមត្ថកិច្ចពន្លត់អគ្គីភ័យទាំងអស់នៃខេត្តShandongប្រទេសចិនបានធ្វើសមយុទ្ធអគ្គីភ័យជាក់ស្តែង ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពពន្លត់អគ្គីភ័យ៕
អ្នកបកប្រែ:邓倩
ប្លុកពិសេស