ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

គំនូរមូរវែងដែលគូរដោយដៃ | យុវវ័យរបស់ខ្ញុំ
2022-05-12 14:55:33cri
Share with:

យុវវ័យរបស់ខ្ញុំ

ភក្ដីភាពត្រូវបានចារក្នុងឈាម

ដើម្បីខ្នងដ៏ត្រង់មិនចុះចាញ់


យុវវ័យរបស់ខ្ញុំ

គឺចារការលះបង់នៅប្រឹថពី

ដើម្បីប្រមូលផលដំណាំលឿងទុំនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ


យុវវ័យរបស់ខ្ញុំ

គឺការបញ្ចូលសុបិនទៅក្នុងសម័យកាល

ដើម្បីសិរីរុងរឿងរួមរបស់មនុស្សជាតិ


គ្រប់ជំនាន់មានមហាដំណើររបស់ខ្លួន

គ្រប់ជំនាន់ក៏មានទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន


ប្រើប្រាស់យុវវ័យរបស់ខ្ញុំ

កសាងប្រទេសចិនដ៏វ័យក្មេង

អ្នកបកប្រែ:王幸
ប្លុកពិសេស