ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ធ្វើការងារត្រៀមបម្រុងដើម្បីបង្ការនិងកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ
2022-05-12 17:04:17cri
Share with:

      ថ្ងៃទី ១២ ខែឧសភាជាទិវាបង្ការនិងកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយទូទាំងប្រទេសចិន តំបន់ជាច្រើនបានរៀបចំធ្វើសកម្មភាពអប់រំខាងការឆ្លើយតបបន្ទាន់និងជៀសវាងពីគ្រោះថ្នាក់ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីចំណេះដឹងខាងការបង្ការនិងកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ ពង្រឹងមនសិការៈសុវត្ថិភាព ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់សមត្ថភាពសង្គ្រោះខ្លួនឯងនិងការពារខ្លួនឯង៕

អ្នកបកប្រែ:王昭君
ប្លុកពិសេស