ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ក្រុង Lhasa -- "ទីក្រុងទឹកនៅតំបន់ខ្ពង់រាប"
2022-05-09 11:51:57cri
Share with:

តាមរយៈការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹកនិងស្តារអេកូឡូស៊ីនៅកណ្តាលក្រុង Lhasa(ឆ្នាំ ២០១៨-២០៣៥ ) ក្រុងLhasa ភូមិភាគស្វយ័ត Xizang នឹងស្តារប្រព័ន្ធទឹកប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចម្តងៗដោយគ្រប់គ្រងនិងកែលម្អប្រព័ន្ធទឹកដែលមានស្រាប់ ហើយនឹងបង្កើតជា "រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធទឹកនៃទីក្រុងដែលមានទន្លេ ២ ខ្សែកំពែងក្រុង ៣ បង្កើតជាបណ្តាញទឹក មានបឹងបួរាយបាយច្រើន និងសម្រេចការរួមបញ្ចូលទឹកជាមួយទីក្រុង ដើម្បីធ្វើឱ្យក្រុងLhasa ក្លាយជា"ទីក្រុងទឹកនៅតំបន់ខ្ពង់រាប"ដែលប្រកបដោយកម្លាំងរស់រវើក ៕

អ្នកបកប្រែ:王幸
ប្លុកពិសេស