ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ការថ្លឹងមនុស្ស
2022-05-05 14:45:43cri
Share with:


    នៅរដូវកាល Lixia នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងរបស់ចិនមានសកម្មភាពដ៏សំខាន់មួយ គឺ ការថ្លឹងមនុស្សដែលមានប្រភពពីបុរាណកាល ។ រាល់ពេលដល់រដូវកាល Lixia គ្រួសារនីមួយៗនឹងនាំគ្នាប្រើជញ្ជីងធំថ្លឹងមនុស្ស ដើម្បីបួងសួងឱ្យចៀសផុតពីជំងឺនិងគ្រោះមហន្តរាយ ។

អ្នកបកប្រែ:孙玲玲
ប្លុកពិសេស