ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ការវាយតម្លៃរបស់សហគ្រាសចិននិងបរទេសលើបរិយាកាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនលេចចេញនិន្នាការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ
2022-04-30 13:28:02cri
Share with:

     កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា សមាគមជំរុញពាណិជ្ជកម្មចិនបានចេញផ្សាយ«របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវបរិយាកាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មចិនឆ្នាំ២០២១» ។ របាយការណ៍នេះបង្ហាញឱ្យដឹងថា ការវាយតម្លៃរបស់សហគ្រាសលើបរិយាកាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនលេចចេញនិន្នាការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។

      សូមបញ្ជាក់ថា នៅឆ្នាំ២០២១ ការវាយតម្លៃ របស់សហគ្រាសដែលទទួលបានការស្ទង់មតិអំពីបរិយាកាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនគឺ ៤,៣៨ ពិន្ទុ ដែលកើនឡើង ០,០៣ ពិន្ទុបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២០ ក្នុងនោះ តំបន់ភាគខាងកើត សហគ្រាសរួមទុនដោយចិននិងបរទេស និងសហគ្រាសផលិតកម្មប្រពៃណីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះបរិយាកាសធ្វើពាណិជ្ជកម្ម៕

អ្នកបកប្រែ:翟茜茜
ប្លុកពិសេស