ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

វេទិកា Boao សម្រាប់អាស៊ីផ្តួចផ្តើមធ្វើសកម្មភាពចំនួន ៩ ដើម្បីសម្រេចបានការផ្លាស់ប្តូរបៃតងនៅអាស៊ី
2022-04-21 11:11:53cri
Share with:

សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ ២០២១ នៃវេទិកា  Boao សម្រាប់អាស៊ីប្រកាសរបាយការណ៍《ការផ្លាស់ប្តូរបៃតងអាស៊ីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសកម្មភាព》ផ្តួចផ្តើមឱ្យប្រទេសអាស៊ីធ្វើសកម្មភាពចំនួន ៩ ដើម្បីពន្លឿនសម្រេចបានការផ្លាស់ប្តូរពណ៌បៃតងមានជាអាទ៍៖

បង្កើតរូបមន្តកំណើនបៃតង

កំណត់គោលដៅនៃការរួមចំណែកដោយម្ចាស់ការរបស់ជាតិដែលកាន់តែមានមហិច្ឆតាឆ្នាំ ២០៣០ 

អភិបាលកិច្ចបៃតងដែលគ្រប់លក្ខណៈ

កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មបន្តិចម្តងៗ

ពង្រីកថាមពលកកើតឡើងវិញនិងចរាចរណ៍ដោយប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនិងឧស្ម័នធម្មជាតិ

ទម្រង់តម្លៃកាបូន 

អភិវឌ្ឍហិរញ្ញវត្ថុបៃតង

បង្កើនសហហិរញ្ញប្បទានអាកាសធាតុនិងការផ្ទេរបច្ចេកទេសបៃតង

ចូលរួមជាមួយគំនិតផ្តួចផ្តើមនិងវេទិកាអន្តរជាតិស្តីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

អ្នកបកប្រែ:王幸
ប្លុកពិសេស