ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

តើ​ប្រទេស​ចិន​ជា​ក្បាល​ម៉ាស៊ីន​ជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ឬ​ក៏​រារាំង​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក
2020-05-14 16:01:38cri
Share with:

អ្នកបកប្រែ:
ប្លុកពិសេស