• មហាសន្និបាតលើក​ទី ១ នៃ​សភា​តំណាងប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១៣​ បាន​បិទ​បញ្ចប់​ លោក​ស៊ី ជីនភីងគូស​បញ្ជាក់​ថា គ្មាន​កម្លាំង​ណា​មួយ​អាច​រារាំង​​​ប្រជាជន​ចិន​ក្នុង​ការ​បោះ​ជំហាន​​ទៅ​សម្រេច​សុបិនរបស់​ខ្លួន​នោះ​ឡើយ​ 

• លោកស៊ីជីនភីងជាប់ឆ្នោតជាថ្នាក់ដឹកនាំជាតិប្រទេសចិន អាណត្តិថ្មី
• មហាសន្និបាតលើក​ទី ១ នៃ​សភា​តំណាងប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១៣​ បាន​បិទ​បញ្ចប់​ លោក​ស៊ី ជីនភីងគូស​បញ្ជាក់​ថា គ្មាន​កម្លាំង​ណា​មួយ​អាច​រារាំង​​​ប្រជាជន​ចិន​ក្នុង​ការ​បោះ​ជំហាន​​ទៅ​សម្រេច​សុបិនរបស់​ខ្លួន​នោះ​ឡើយ​ 
• លោក​ស៊ី ជីនភីង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ជា​គន្លឹះ​ក្នុង​ពិធីបិទ​បញ្ចប់​មហាសន្និបាតលើក​ទី ១ នៃ​សភា​តំណាងប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១៣
• លោក ​លីខឹឈាង ​នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​ និង​លោក ​Yang ​Xiaodu ​ជាប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​អធិការកិច្ច​ជាតិ​ជាដើម​​ធ្វើ​សច្ចាប្រណិធាន​ចំពោះ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​
• មហាសន្និបាត​លើក​ទី១​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​ នីតិកាល​ទី១៣​បើក​កិច្ចប្រជុំ​ពេញអង្គ​លើក​ទី៦​នៅ​ម៉ោង​៩​នៅ​ថៃ្ង​ទី១៨​ ខែ​មីនា​
• លោកស៊ីជីនភីងជាប់ឆ្នោតជាថ្នាក់ដឹកនាំជាតិប្រទេសចិន អាណត្តិថ្មី
• គម្រោង​កំណែទម្រង់​ស្ថាប័ន​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​កិច្ចការ​រដ្ឋចិន​ត្រូវបាន​អនុម័ត​ដោយ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំងប្រទេសចិន
More>>
• ថ្នាក់​ដឹកនាំ​អន្តរជាតិ​​ផ្ញើ​សារលិខិត​ជូនពរ​អបអរ​សាទរ​លោក​ស៊ីជីនភីង​ដែល​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​តាំង​ជា​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន
• គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​រៀប​ចំ​ធ្វើ​ពិធី​សច្ចា​ប្រណិធាន​ចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
• សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​ត្រូវ​រាយ​ការណ៍​ពី​ការ​ងារ​ក្នុង​តួនាទី​របស់​ខ្លួន​ជូន​មជ្ឈិម​បក្ស​និង​អគ្គលេខាធិការបក្ស
• មហាសន្និបាតលើក​ទី ១ នៃ​សភា​តំណាងប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១៣​ បាន​បិទ​បញ្ចប់​ លោក​ស៊ី ជីនភីងគូស​បញ្ជាក់​ថា គ្មាន​កម្លាំង​ណា​មួយ​អាច​រារាំង​​​ប្រជាជន​ចិន​ក្នុង​ការ​បោះ​ជំហាន​​ទៅ​សម្រេច​សុបិនរបស់​ខ្លួន​នោះ​ឡើយ​ 
• លោកលីខឺឈាង​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ចិន​ថ្លៃង​ថា​ប្រទេស​ចិន​នឹង​ពង្រីក​ការ​បើក​ចំហ​ថែម​ទៀត
• មហាសន្និបាតលើក​ទី ១ នៃ​សភា​តំណាងប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១៣​ បាន​បិទ​បញ្ចប់​ លោក​ស៊ី ជីនភីងគូស​បញ្ជាក់​ថា គ្មាន​កម្លាំង​ណា​មួយ​អាច​រារាំង​​​ប្រជាជន​ចិន​ក្នុង​ការ​បោះ​ជំហាន​​ទៅ​សម្រេច​សុបិនរបស់​ខ្លួន​នោះ​ឡើយ​ 
• លោក​ស៊ី ជីនភីង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ជា​គន្លឹះ​ក្នុង​ពិធីបិទ​បញ្ចប់​មហាសន្និបាតលើក​ទី ១ នៃ​សភា​តំណាងប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១៣
• មហាសន្និបាត​លើក​ទី ១ នៃ​សភា​តំណាងប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១៣ ​បើក​ធ្វើ​សន្និសីទ​ពេញ​អង្គ​លើក​ទី​ ៧ ​
• លោក ​លីខឹឈាង ​នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​ និង​លោក ​Yang ​Xiaodu ​ជាប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​អធិការកិច្ច​ជាតិ​ជាដើម​​ធ្វើ​សច្ចាប្រណិធាន​ចំពោះ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​
• មហាសន្និបាត​លើក​ទី១​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​ នីតិកាល​ទី១៣​បើក​កិច្ចប្រជុំ​ពេញអង្គ​លើក​ទី៦​នៅ​ម៉ោង​៩​នៅ​ថៃ្ង​ទី១៨​ ខែ​មីនា​
More>>

មហាសន្និបាតលើក​ទី ១ នៃ​សភា​តំណាងប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១៣​ បាន​បិទ​បញ្ចប់​ លោក​ស៊ី ជីនភីងគូស​បញ្ជាក់​ថា គ្មាន​កម្លាំង​ណា​មួយ​អាច​រារាំង​​​ប្រជាជន​ចិន​ក្នុង​ការ​បោះ​ជំហាន​​ទៅ​សម្រេច​សុបិនរបស់​ខ្លួន​នោះ​ឡើយ​ 

មហាសន្និបាត​លើក​ទី១​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​ នីតិកាល​ទី១៣​បើក​កិច្ចប្រជុំ​ពេញអង្គ​លើក​ទី៦​នៅ​ម៉ោង​៩​នៅ​ថៃ្ង​ទី១៨​ ខែ​មីនា​

លោក ស៊ី ជីនភីង ​ជាប់ឆ្នោត​ជា​ប្រធាន​រដ្ឋ​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន​
More>>