លោក​XiJinping​ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​អញ្ជើញចូលរួម​និង​ធ្វើ​អធិបតី​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​ដំណាក់កាលទី​១​នៃ​សន្និសីទ​តុមូល​របស់​វេទិកា​កំពូល​សម្រាប់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ស្តីពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​
2017-05-15 15:19:57  cri  Web Editor:Liu

 

   ព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ​កិច្ចប្រជុំ​ដំណាក់កាលទី​១​នៃ​សន្និសីទ​តុមូល​របស់​វេទិកា​កំពូល​សម្រាប់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ស្តីពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​បាន​រៀបចំធ្វើ​នៅ​ទីក្រុង​ប៉េកាំង ​លោក​XinJinping​ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​ធ្វើ​ជា​អធិបតី​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​ហើយ​បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា។​ប្រមុខរដ្ឋ​បន្ទាប់មក លោក​និង​ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​ព្រមទាំង​អ្នកទទួល​ខុសត្រូវ​អង្គការ​អន្តរជាតិ​បាន​រួមគ្នា​រៀប​ចំ​គម្រោង​ផែនការ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​ការ​កសាង​យុទ្ធសាស្ត្រ​ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ៕

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ