ប្រទេសថៃ​អបអរសាទរ​បុណ្យ​បាចទឹក​
2017-04-14 17:46:20  cri  Web Editor:Sun Lingling

    ថ្ងៃទី១៣​ខែមេសា ​ជនជាតិថៃ​និង​អ្នកទេសចរណ៍​បរទេស​រួមគ្នា​បាចទឹកគ្នា​ទៅវិញ​ទៅមក​នៅ​ក្រុងបាងកក​ប្រទេសថៃ ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ