• មហាសន្និបាត​លើកទី៥​​នៃ​សភាតំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី១២​បាន​បិទសម័យប្រជុំ​
• សន្និសីទ​លើកទី ៥ នៃ​សភា​ប្រឹក្សានយោបាយ​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១២ បាន​ពិនិត្យ​និង​កំណត់យក​នៃ​គំរោង​លើកឡើង​ចំនួន ៤១៥៦ ច្បាប់
• លោក​ស៊ីជីនភីង ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​គូសបញ្ជាក់​ថា បង្កើន​ល្បឿន​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ច្នៃប្រឌិត​ថ្មី​ដែល​មាន​កងទ័ព​និង​ជនស៊ីវិល​រួមផ្សំគ្នា ដើម្បី​ផ្តល់ការ​ទ្រទ្រង់​ខាង​វិទ្យាសាស្ត្រ​និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដ៏ខ្លាំង​ដល់​ការកសាង​កងទ័ព​ប្រទេសយើង
• លោក​Li Keqiang នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ចិន​​ចូលរួម​ការ​ពិនិត្យ​ពិភាក្សា​នៃ​គណៈប្រតិភូ​តំណាង​រាស្រ្ត​ទីបេត៍
• មហាសន្និបាត​លើកទី ៥ នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីត្តិកាលទី ១២ សម្ពោធបើក​នៅ​ក្រុងប៉េកាំង រដ្ឋាភិបាលចិន​ប្រកាស​ផែនទី​បង្ហាញផ្លូវ​អំពីការ​អនុវត្ត​នយោបាយ​ប្រចាំឆ្នាំ
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ