សន្និសីទ​ពេញអង្គ​លើកទី៦នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិម​បក្សកុម្មុយនិស្ត​ចិន​អាណត្តិទី​១៨​

សន្និសីទ​ពេញអង្គ​លើកទី៦នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិម​បក្សកុម្មុយនិស្ត​ចិន​អាណត្តិទី​១៨
ព័ត៌មាន
• សមាជ​បក្សកុម្មុយនិស្ត​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​លើក​ទី ១៩ ស្វាគមន៍​អ្នក​សារ​ព័ត៌មាន​​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​ចូលរួម​យក​ព័ត៌មាន
• ការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិន​ស្នើឲ្យ​រៀបចំ​សមាជបក្សកុម្មុយនិស្ត​លើកទី​​១៩នៅ​ថ្ងៃទី១៨ខែ​តុលាខាងមុខ​នេះ​​នៅក្រុង​ប៉េកាំង