មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​​ប្រកាស​ពី​សមាសភាព​នៃ​សមាជិក​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​ការិយាល័យ​នយោបាយ​មជ្ឈិម​​​ចិន​អាណត្តិ​ទី ១៩​
2017-10-25 12:28:19  cri  Web Editor:Deng

    ថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា  ​កិច្ចប្រជុំ​ពេញអង្គ​លើកទីមួយ​នៃ​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​អាណត្តិ​ទី​ ១៩ ​បាន​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​លោក Xi Jinping ​លោក LiKeqiang  ​លោក Li Zhanshu  ​លោក Wang Yang  ​លោក Wang Huning  ​​លោក Zhao Leji  ​និង​លោក HanZheng  ​ជា​សមាជិក​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​ការិយាល័យ​នយោបាយ​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​មជ្ឈិម​ចិន​អាណត្តិ​​ថ្មី៕​

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ