ការិយាល័យ​នយោបាយ​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​បើក​ធ្វើ​កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពី​ការចាត់ចែង​រៀបចំ​ការសិក្សា​ ការឃោសនា ​និង​ការអនុវត្ត​នូវ​ស្មារតី​នៃ​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើក​ទី១៩​ ​ដែល​មាន​លោក ស៊ី ជីនភីង ​ធ្វើ​ជា​អធិបតី
2017-10-28 16:04:56  cri  Web Editor:Deng

      ថ្ងៃទី ២៧  ខែ​តុលា  ​ការិយាល័យ​នយោបាយ​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​អាណត្តិ​ទី ១៩ ​បាន​បើកធ្វើ​កិច្ចប្រជុំ​ ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការចាត់ចែង​រៀបចំ​ផែនការ​សិក្សា​​ ការឃោសនា​និង​ការអនុវត្ត​នូវ​ស្មារតី​នៃ​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើក​ទី ១៩ ​ ​ពីនិត្យ​និង​ពិភាក្សា​ពី​​« ការកំណត់​មួយ​ចំនួន​ស្តីអំពី​ការបង្កើន​និង​រក្សា​​ការ​ដឹកនាំ​ជា​ឯកភាព​នៃ​មជ្ឈិម​បក្ស​នៃ​ការិយាល័យ​នយោបាយ​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​​ »  ​និង​ « ការកំណត់​លំអិត​​ដើម្បី​អនុវត្ត​ជាក់លាក់​ការ​កំណត់​ប្រាំបី​ចំណុច​របស់​មជ្ឈិម​​នៃ​ការិយាល័យ​នយោបាយ​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​​ »  ។ ​លោក ស៊ី ជីនភីង ​អគ្គលេខាធិការ​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​បាន​ធ្វើ​ជា​អធិបតី​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​លើក​នេះ​៕​

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ