រដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​ប៉ាឡេស្ទីន​រំលឹក​ឡើង​វិញ​ម្តង​ទៀត​ថា​ការ​ចរចា​ដោយ​សន្តិវិធី​ជា​មធ្យោបាយ​តែ​មួយ​គត់​សម្រាប់​ប៉ាឡេស្ទីន​និង​អ៊ីស្រាអែល​សម្រេច​សន្តិភាព
2017-07-17 15:18:32  cri  Web Editor:Ma

     ថ្ងៃ​ទី​១៦​ខែ​កក្កដា ​លោក ​Malki​រដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​ប៉ាឡេស្ទីន​បាន​រំលឹក​ឡើង​វិញ​ម្តង​ទៀត​ក្នុង​ពេល​ផ្តល់​បទ​សម្ភាស៍​ជា​មួយ​អ្នក​សារ​ព័ត៌មាន​នៅ​ទី​ក្រុង​Ramallah​ដែល​ជា​ទី​ក្រុង​ត្រើយ​ខាង​លិច​ទន្លេ​ហ្សក់ដានី​ថា​ គម្រោង​ប្រទេស​ចំនួន​ពីរ​ជា​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​ប៉ាឡេស្ទីន​និង​អ៊ីស្រាអែល​រៀបចំ​ការ​ចរចា​សន្តិភាព​ឡើង​វិញ​ ​រីឯ​ការ​ចរចា​សន្តិភាព​ជា​មធ្យោបាយ​តែ​មួយ​គត់​សម្រាប់​ប៉ាឡេស្ទីន​និង​អ៊ីស្រាអែល​ឈាន​ដល់​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​សន្តិភាព។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ