ប្រទេស​កូរ៉េខាងជើង​ថ្លែងថា ក្រោយពី​ស្ថានភាព​នៃទំនាក់ទំនង​កូរ៉េខាងត្បូង​និង​ខាងជើង​បាន​ធូរស្រាល​ហើយនោះ​ទើប​មានលទ្ធភាព​អាចធ្វើ​សកម្មភាព​ផ្លាស់ប្តូរ​ខាងវិស័យ​កីឡា​និង​វប្បធម៌​ជាមួយគ្នា​បាន
2017-07-17 15:00:47  cri  Web Editor:Xu
   ពេល​កន្លងទៅ​ថ្មីៗ​នេះ ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាងជើង​ថ្លែងថា មានតែ​ក្រោយពី​ស្ថានភាព​នៃ​ទំនាក់ទំនង​កូរ៉េខាងត្បូង​និង​ខាងជើង​បាន​បន្ធូរបន្ថយ​ទាំងផ្នែក​នយោបាយ​និងយោធា​នោះទេ ទើប​ប្រទេស​ទាំងពីរ​មានលទ្ធភាព​អាចធ្វើ​សកម្មភាព​ផ្លាស់ប្តូរ​ខាងវិស័យ​កីឡា​និង​វប្បធម៌​ព្រមទាំង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ខាងមនុស្សធម៌​ជាមួយគ្នា​បាន ៕
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ