ជនជាតិ​អាមេរិក​ម្នាក់​ត្រូវ​តុលាការ​អ៊ីរ៉ង់​ផ្តង្ទាទោស​ដាក់គុក ១០ ឆ្នាំ​ក្រោម​បទចោទប្រកាន់​ប្រព្រឹត្ត​សកម្មភាព​ចារកម្ម
2017-07-17 15:00:11  cri  Web Editor:Xu
    ថ្ងៃ​ទី ១៦ ខែកក្កដា អ្នកនាំពាក្យ​ផ្នែកតុលាការ​អ៊ីរ៉ង់​បាន​បញ្ជាក់ថា ជនជាតិ​អាមេរិក​ម្នាក់​ត្រូវ​តុលាការ​អ៊ីរ៉ង់​ផ្តង្ទាទោស​ដាក់គុក ១០ ឆ្នាំ​ក្រោម​បទចោទប្រកាន់​ប្រព្រឹត្ត​សកម្មភាព​ចារកម្ម ៕
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ