បទ​បង្ហាញ​និង​សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ទំនាក់​ទំនង​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​នៃ​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​ខ្សែ​ក្រវ៉ាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្រុង​បាងកក
2017-06-22 14:13:20  cri  Web Editor:Ma

     ថ្ងៃ​ទី​២១​មិថុនា ​បទ​បង្ហាញ​និង​សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ទំនាក់​ទំនង​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​នៃ​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​ខ្សែ​ក្រវ៉ាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​របស់​ប្រទេស​ចិន​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​វប្បធម៌​ប្រទេស​ចិន​នា​ទី​ក្រុង​បាងកក​ប្រទេស​ថៃ។

     សកម្មភាព​នេះ​មាន​គោល​បំណង​ជំរុញ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​វប្បធម៌​និង​ទស្សនៈ​រវាង​ចិន​និង​ថៃ ​ដើម្បី​ឲ្យ​មជ្ឈដ្ឋាន​នយោបាយ​ ​អ្នក​ជំនាញការ​បញ្ញាវន្ត​និង​ជន​ស៊ីរិល​ថៃ​បង្កើន​ការ​យល់​ដឹង​ចំពោះ​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​ខ្សែ​ក្រវ៉ាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​របស់​ប្រទេស​ចិន​ថែម​មួយ​កម្រិត​ទៀត។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ