ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

 • 图片默认标题

  សួនពិព័រណ៍សួនឧទ្យាននៃក្រុងបៃសឺ

 • 图片默认标题

  វិថី Jiefang ដែលជាវិថីបុរាណនៃក្រុងបៃសឺ

 • 图片默认标题

  មូលដ្ឋានបន្លែនៃក្រុងបៃសឺ

 • 图片默认标题

  ទិដ្ឋភាពស្ពាន តុងហឺនៃក្រុងបៃសឺ ភូមិភាគក្វាងស៊ី

 • 图片默认标题

  ទិដ្ឋភាពនៃក្រុងបៃសឺ ភូមិភាគស្វយ័តជនជាតិជាំងក្វាងស៊ី