​ចិន​និង​អាមេរិក​ប្រកាស​សេចក្តី​ថ្លែងការន៍​រួម​អំពី​ការ​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​
2018-05-20 15:32:42  cri  Web Editor:Guo

      ថ្ងៃទី ១៩ ខែ​ឧសភា នៅ​ក្រុង​វ៉ាស៊ីនតោន ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​ចិន​និង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​បាន​ប្រកាស​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​រួម​អំពី​ការ​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ពាណិជ្ជកម្ម ។

      ភាគី​ទាំង​ពីរ​ឯកភាព​គ្នា​ថា នឹង​ចាត់​វិធានការណ៍​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​ន័យ​​កាត់​បន្ថយ​ដោយ​ប្រាកដ​ប្រជា​នូវ​ឱនភាព​ពាណិជ្ជកម្ម​ទំនិញ​​អាមេរិក​នាំ​ចេញ​ទៅកាន់​ប្រទេស​ចិន ។ ដើម្បី​បំពេញ​តាម​តម្រូវការ​ចំណាយ​របស់​ប្រជាជន​ចិន​ដែល​បាន​បង្កើន​ឡើង​ឥតឈប់​ឈរ​និង​ជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ដោយ​មាន​គុណភាពខ្ពស់ ប្រទេស​ចិន​នឹង​បន្ថែម​យ៉ាង​ច្រើន​នៃ​ការ​ទិញ​ទំនិញ​និង​​សេវាកម្ម​ពី​អាមេរិក​ ។ ប្រការ​នេះ​នឹង​មាន​អំណោយផល​ដល់​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ការ​បន្ថែម​ឱកាស​ការងារ​របស់​អាមេរិក​ផង​ដែរ ។

      ភាគី​ទាំង​ពីរ​ឯកភាព​គ្នា​ថា​នឹង​បន្ថែម​ដោយ​ជាក់​ស្តែង​នូវ​ការ​នាំ​ចេញ​កសិផល​និង​ថាមពល​របស់​អាមេរិក ហើយ​ភាគី​អាមេរិក​នឹង​ចាត់​បញ្ជូន​គណៈប្រតិភូ​ទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​ចិន​ដើម្បី​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​ពី​បញ្ហា​លម្អិត ។

      ភាគី​ទាំង​ពីរ​បាន​ធ្វើ​ការ​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​គ្នា​អំពី​ការ​ពង្រីក​ពាណិជ្ជកម្ម​នៃ​ផលិតផល​និង​សេវាកម្ម ព្រម​ទាំង​បាន​ឈាន​ដល់​គំនិត​ឯកភាព​សម្រាប់​បង្កើត​លក្ខណៈសម្បតិ្ត​ដើម្បី​បន្ថែម​ពាណិជ្ជកម្ម​លើ​វិស័យ​ពាក់ព័ន្ធ ។

      ភាគី​ទាំង​ពីរ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ខ្ពស់​ចំពោះ​ការ​ការពារ​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា ឯកភាព​គ្នា​លើ​ការ​​បង្កើន​កិច្ច​សហប្រតិបតិ្តការ​ ។ ភាគី​ចិន​នឹង​ជំរុញ​ការងារ​កែ​សម្រួល​និង​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​ចំពោះ​ច្បាប់​និង​បទបញ្ញត្តិ​ពាក់​ព័ន្ធ​ក្នុង​នោះ​បូក​រួម​ទាំង​ច្បាប់​នីយបត្រតក្កកម្ម​ផង​ដែរ ។

      ភាគី​ទាំង​ពីរ​ឯកភាព​គ្នា​នឹង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ការ​ចុះ​វិនិយោគ​ដល់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ដើម្បី​បង្កើត​បរិយាកាស​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​និង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ដោយ​យុត្តិធម៌ ៕

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ