ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ
• អ្នក​ចម្រៀង​អាស៊ាន​បាន​អញ្ជើញ​មក​ដល់​ក្រុង​ប៉េកាំង​ដើម្បី​ចូលរួម​សមោសរ​តន្រ្តី​មិត្តភាព​​ចិន​-​អាស៊ាន​២០១៥​
More>>
អ្នកចម្រៀង

អ្នក​នាង​​Wang Li ​ប្រទេស​ចិន

លោក​Ta​ Quang​ Thang​ ប្រទេស​វៀតណាម​

អ្នក​នាង​Bunga ​Citra​ Lestari​​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​

អ្នក​នាង​Tay ​Kewei​​ ប្រទេស​សិង្ហបុរី

លោក​Asai​(BlackHole)​​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា​

អ្នក​នាង​Kai ​Overdance​​ប្រទេស​ឡាវ​

លោក​Aldrich ​Talonding​​ប្រទេស​​ហ្វីលីពីន​

អ្នក​នាង​Sri Nazrina ​ប្រទេស​ប្រ៊ុយណេ

អ្នក​នាង​Asmidar Ahmad​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​

លោក ​​ម៉ា​ច័ន្ទ​បញ្ញា​​ ​ប្រទេស​កម្ពុជា
លោក​​ម៉ា​​ ច័ន្ទ​បញ្ញា​​
ស្នាដៃចម្រៀង
ស្នាដៃ​ចម្រៀង​របស់​លោក​ម៉ា​ ច័ន្ទ​បញ្ញា​