មហាសន្និបាត​លើក​ទី១​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​ នីតិកាល​ទី១៣​បើក​កិច្ចប្រជុំ​ពេញអង្គ​លើក​ទី៦​នៅ​ម៉ោង​៩​នៅ​ថៃ្ង​ទី១៨​ ខែ​មីនា​
2018-03-18 09:48:52  cri  Web Editor:Wei

    ព្រឹក​ថៃ្ងទី១៨ ខែមីនា មហាសន្និបាត​លើក​ទី១​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​នីតិកាល​ទី​១៣​បាន​បើក​កិច្ចប្រជុំ​ពេញអង្គ​លើក​ទី៦​នៅ​ម៉ោង​៩​នៅ​វិមាន​សភា​ប្រជាជន​ចិន​ដើម្បី​សម្រេច​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​កិច្ចការ​រដ្ឋ​ចិន​អនុប្រធាន​និង​សមាជិក​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​យោធា​មជ្ឈិម​ចិន​ អគ្គនាយក​នៃ​គណៈកម្មាធិ​ការ​អធិការរកិច្ច​ជាតិ​ ប្រធាន​នៃ​តុលាការ​ប្រជាជន​កំពូល​ អគ្គរដ្ឋអាជ្ញា​នៃ​សាលា​អយ្យការ​ប្រជាជន​កំពូល​និង​សមាជិក​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​នីតិកាល​ទី​១៣​៕

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ