រូបថត​របស់​លោក​ ឆន ​សុវណ្ណរាជ ​នៅ​ក្រុង​ Zheng ​Zhou ​ប្រទេសចិន​
2017-12-07 15:25:12  cri  Web Editor:Sun

    ថ្ងៃទី៧​ខែធ្នូ ​លោក​ ឆន ​សុវណ្ណរាជ ​តារា​ចម្រៀង​​ដ៏​ល្បីឈ្មោះ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ទស្សនា​នៅ​ក្រុង​ Zheng ​Zhou ​ប្រទេសចិន ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ