ជីវប្រវត្តិ​សង្ខេប​របស់​លោក ​Zhao ​Leji​
2017-10-26 11:49:54  cri  Web Editor:Sun

ជីវប្រវត្តិ​សង្ខេប​របស់​លោក ​Zhao ​Leji​

 

លោក​ Zhao ​Leji ​ភេទប្រុស​ ជនជាតិហាន​ កើតនៅ​ខែមីនា​ឆ្នាំ១៩៥៧ ​ជា​អ្នកក្រុង​Xi'an​ខេត្ត​ Shanxi ​ចូល​បម្រើ​ការងារ​នៅខែកញ្ញា​ឆ្នាំ១៩៧៤​ ហើយ​ចូលជា​សមាជិក​បក្សកុម្មុយនិស្ត​ចិននៅខែ​កក្កដា​ឆ្នាំ១៩៧៥​ ទទួលបាន​សញ្ញាប័ត្រ​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​នៅ​សាលា​បក្ស​នៃ​មជ្ឈិមចិន ។

បច្ចុប្បន្ន ​លោក​មាន​តួនាទី​ជាសមាជិក​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​ការិយាល័យ​នយោបាយ​មជ្ឈិម​បក្សកុម្មុយនិស្តចិន​ ​លេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ត្រួតពិនិត្យ​វិន័យ​មជ្ឈិមបក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន ​និងជា​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ចាត់តាំង​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិមបក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន ។

ឆ្នាំ១៩៧៤-១៩៧៥ ​ ជាយុវជន​មាន​ចំណេះដឹង​នៃ​ក្រុមកុងប៉ា​ ប្រចាំឃុំ ​ហឺតុង​ ស្រុក គុយតឺ​ ខេត្ត ​Qinghai

ឆ្នាំ១៩៧៥-១៩៧៧  ជា​ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន​នៃ​មន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម​ខេត្ត​ Qinghai

ឆ្នាំ១៩៧៧-១៩៨០  សិក្សា​ជំនាញ​ទស្សនវិជ្ជា​នៅផ្នែក​ទស្សនវិជ្ជា​នៃ​សកលវិទ្យាល័យ​

ប៉េកាំង ។

ឆ្នាំ១៩៨០-១៩៨២  ជាប្រធាន​ការិយាល័យ​នយោបាយ​នៃ​មន្ទីរ​ពាណិជ្ជកម្ម​ខេត្ត ​Qinghai ​គ្រូបង្រៀង​នៃ​សាលា​ពាណិជ្ជកម្ម​ខេត្ត Qinghai​ និង​លេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មការ​ក្រុមយុវជន​កុម្មុយនិស្តនិយម​នៃសាលា

ឆ្នាំ១៩៨២-១៩៨៣  ជា​អនុប្រធាន​នៃ​ការិយាល័យ​កិច្ចការអប់រំ​នៃ​សាលាពាណិជ្ជកម្ម​ខេត្ត Qinghai ។

ឆ្នាំ១៩៨៣-១៩៨៤  ជាអនុប្រធាន​នៃ​ការិយាល័យ​នយោបាយ​នៃ​មន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម​ខេត្ត​ Qinghai ​លេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មការ​ក្រុមយុវជន​កុម្មុយនិស្តនិយម​នៃ​មន្ទីរ​

ឆ្នាំ១៩៨៤-១៩៨៦  ជាលេខាធិការ​និងជា​ប្រធាន​នៃ​គណៈកម្មការ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​ប្រចាំ​ក្រុមហ៊ុន​លោហៈ ​អេឡិចត្រូនិច​និង​គីមីនៃ​ខេត្ត Qinghai ។

ឆ្នាំ១៩៨៦-១៩៩១  អនុប្រធាន​និងជា​​លេខាធិការរង​នៃគណៈកម្មការ​បក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​នៃ​មន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម​ខេត្ត Qinghai ។​

ឆ្នាំ១៩៩១-១៩៩៣  ជាប្រធាន​និងជា​​លេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មការ​បក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​នៃ​មន្ទីរ​ពាណិជ្ជកម្ម​ខេត្ត Qinghai ​(ទទួលបន្ទុក​ជាប្រធាន​ផ្នែក​ផ្គត់ផ្គង់​​ទំនិញ​ដោយ​

រដ្ឋាភិបាល​នៃ​ខេត្ត​ Qinghai ​នៅ​ខែ​មេសា​ឆ្នាំ​១៩៩២)

ឆ្នាំ១៩៩៣-១៩៩៤  ជាជំនួយការ​នៃ​អភិបាលខេត្ត​ Qinghai ​ប្រធានមន្ទីរ​ហិរញ្ញវត្ថុ​និងជា​​លេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មការ​បក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​នៃ​ខេត្ត Qinghai ​

ឆ្នាំ១៩៩៤-១៩៩៥  ​ជាអភិបាលរង​ខេត្ត ​ប្រធាន​មន្ទីរ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ខេត្ត ​និងជា​​លេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មការ​បក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​នៃ​ខេត្ត Qinghai ​

ឆ្នាំ១៩៩៥-១៩៩៧  ជាអភិបាលរង​នៃ​ខេត្ត Qinghai

ឆ្នាំ១៩៩៧-១៩៩៧  ជាអភិបាលរង​នៃខេត្ត ​Qinghai ​​លេខាធិការនៃ​គណៈកម្មការ​បក្ស​ក្រុង Xining

ឆ្នាំ១៩៩៧-១៩៩៩  ​ជាលេខាធិការរង​នៃ​គណៈកម្មការ​បក្ស​ខេត្ត​ Qinghai ​និងជា​​លេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មការ​បក្ស​ក្រុង​ Xining

(ឆ្នាំ១៩៩៦-១៩៩៨ សិក្សា​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​ជំនាញ​រូបិយវត្ថុ​និង​ធនាគារ​នៃ​វិទ្យាស្ថាន​ស្រាវជ្រាវ​ថ្នាក់​បរិញ្ញាប័ត្រ​ជាន់ខ្ពស់​នៃ​បណ្ឌិតសភា​​វិទ្យាសាស្ត្រ​សង្គមចិន​ ពីខែ​កញ្ញា​ឆ្នាំ​១៩៩៨ដល់​ខែមករា​ឆ្នាំ១៩៩៩​ សិក្សា​នៅ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​នៃ​កម្មាភិបាល​ថ្នាក់​​ខេត្ត​​នៃ​សាលា​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​មជ្ឈិមចិន)

ឆ្នាំ១៩៩៩-២០០០  ​ជាលេខាធិការរង​នៃ​គណៈកម្មការ​បក្ស​ខេត្ត ​Qinghai ​និងជា​អភិបាល​ខេត្តស្តីទី​នៃ​ខេត្ត Qinghai ​

ឆ្នាំ២០០០-​២០០៣​  ជាលេខាធិការរង​នៃ​គណៈកម្មការ​បក្ស​ខេត្ត​ Qinghai ​និងជា​អភិបាលខេត្ត​​ Qinghai ​

ឆ្នាំ២០០៣-២០០៣  ជាលេខាធិការ​នៃគណៈកម្មការ​បក្ស​ខេត្ត​ Qinghai ​និងជា​អភិបាល​ខេត្ត Qinghai ​

ឆ្នាំ២០០៣-​២០០៤  ជាលេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មការ​បក្ស​ខេត្ត ​Qinghai ​

ឆ្នាំ២០០៤-​២០០៧  ជាលេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មការ​បក្ស​ខេត្ត​ Qinghai ​និងជា​ប្រធាន​

គណៈកម្មការ​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃសភា​តំណាង​ប្រជាជន​ខេត្ត Qinghai

(ពីឆ្នាំ២០០២​ដល់ឆ្នាំ២០០៥​ សិក្សា​លើ​ជំនាញ​នយោបាយ​​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​​នៅសាលា​បក្សកុម្មុយនិស្ត​នៃ​មជ្ឈិមចិន)

ឆ្នាំ២០០៧-​២០០៨  ​ជា​លេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មការ​បក្ស​ខេត្ត Shanxi

ឆ្នាំ២០០៨-​២០១២  ជា​លេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មការ​បក្ស​ខេត្ត ​Shanxi ​និងជា​ប្រធាន​

គណៈកម្មការ​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃសភា​តំណាង​ប្រជាជន​ខេត្ត Shanxi

ឆ្នាំ២០១២-​២០១៧  ជាសមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយ​មជ្ឈិមបក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​ 

​លេខាធិការ​នៃ​លេខាធិការដ្ឋាន​មជ្ឈិមបក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ចាត់តាំង​នៃ​

គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិមបក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​

ឆ្នាំ២០១៧-    ជាសមាជិក​អចិន្ត្រៃយ៍នៃ​ការិយាល័យ​នយោបាយ​មជ្ឈិមបក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​ ​លេខាធិការ​នៃគណៈកម្មាធិការ​ត្រួតពិនិត្យ​វិន័យ​នៃ​មជ្ឈិមបក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​ និងជា​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ចាត់តាំង​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិមបក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន ។​

     លោក​ក៏ជា​សមាជិកនៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិម​បក្សកុម្មុយនិស្តចិន​អាណត្តិ​ទី​១៦​ ទី១៧ ​ទី១៨និងទី​១៩ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិនអាណត្តិទី១៨ ​​លេខាធិការនៃលេខាធិការដ្ឋានមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិន សមាជិកនិងជាសមាជិក​អចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិនអាណត្តិទី១៩ ។ សមាជិក​និងជា​ សមាជិក​អចិន្ត្រៃយ៍​ ព្រមទាំង​ជា​លេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យវិន័យនៃ​មជ្ឈិមបក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​អាណត្តិទី១៩ ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ