លោក​YuZhengSheng​ប្រធាន​ប្រឹក្សា​នយោបាយ​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​ចូលរួម​កិច្ចពិគ្រោះពិភាក្សា​នៃ​គណៈប្រតិភូ​ភូមិភាគ​ស្វយ័ត​ជនជាងវីវុល​XinJiang
2017-10-20 09:39:35  cri  Web Editor:Liu

    រសៀល​ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា លោក​YuZhengsheng​ប្រធាន​ប្រឹក្សា​នយោបាយ​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​បាន​បញ្ជាក់​នៅ​ពេល​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​កិច្ច​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​នៃ​គណៈប្រតិភូ​ភូមិភាគ​ស្វយ័ត​ជនជាតិ​វីវុល​XinJiang​ថា ត្រូវ​ជ្រោង​ទង់ជាតិ​ដ៏​មហិមា​នៃ​សង្គមនិយម​ដែល​មាន​លក្ខណៈពិសេស​របស់​ប្រទេស​ចិន​ ប្រកាន់​ខ្ជាប់​ដាច់ខាត​មិន​ងាករេដើរ​តាម​​គោល​នយោបាយ​អភិវឌ្ឍ​សង្គមនិយម​​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់​ប្រទេស​ចិន​ ​អភិវឌ្ឍ​គោលនយោបាយ​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៃ​សង្គមនិយម​ ​​ប្រមូលផ្តុំ​​ប្រាជ្ញា​និង​កម្លាំង​ដើម្បី​ដណ្តើម​យកជ័យ​ជម្នះ​ដ៏​មហិមា​នៃ​សង្គមនិយម​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ​ប្រទេស​ចិន​ក្នុង​យុគសម័យ​ថ្មី៕

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ