តំណាង​សមាជិក​បក្ស​ដែល​ចូលរួម​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​លើក​ទី១៩​​ផ្តល់​​បទសម្ភាសន៍​មុន​ពេល​បើក​អង្គសមាជ​
2017-10-18 09:26:38  cri  Web Editor:Sun

    ថ្ងៃទី១៨​ខែតុលា ​​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​លើក​ទី១៩​បាន​សម្ពោធបើក​នៅ​វិមាន​សភាប្រជាជន​នៅ​ក្រុង​ប៉េកាំង ។ មុន​ពេល​បើក​​សមាជ​ តំណាង​សមាជិក​បក្ស​ដែល​ចូលរួម​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​លើក​ទី១៩​បាន​ផ្តល់​បទសម្ភាសន៍​ជាមួយ​អ្នកសារព័ត៌មាន ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ