អ្នកនាំពាក្យ​ព័ត៌មាន​នៃ​សមាជ​បក្សកុម្មុយនិស្តចិន​លើកទី១៩​រៀបចំធ្វើ​សន្និសីទ​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​នៅ​វិមាន​សភា​ប្រជាជន​នៅ​ក្រុងប៉េកាំង​
2017-10-17 18:02:58  cri  Web Editor:Sun

 

   ថ្ងៃទី១៧​ខែតុលា ​លោក​ Tuo​ zhen​ អ្នកនាំពាក្យ​ព័ត៌មាន​នៃ​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​លើក​ទី១៩​បាន​រៀបចំធ្វើ​សន្និសីទ​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​នៅ​វិមាន​សភាប្រជាជន​នៅ​ក្រុង​ប៉េកាំង ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ