សន្និសីទ​ពេញអង្គ​លើកទី៧​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិម​បក្សកុម្មុយនិស្តចិន​នីតិកាល​ទី១៨​បើកធ្វើ​នៅ​ក្រុងប៉េកាំង​
2017-10-15 14:51:22  cri  Web Editor:Sun

    សន្និសីទ​ពេញអង្គ​លើកទី៧​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិម​​បក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​នីតិកាល​ទី១៨​បាន​បើកធ្វើ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី១១​ដល់​ថ្ងៃទី១៤​ខែតុលា​ឆ្នាំ២០១៧​នៅ​ក្រុងប៉េកាំង​ ។ ​សន្និសីទ​ពេញអង្គ​នេះ​គឺត្រូវ​ការិយាល័យ​នយោបាយ​មជ្ឈិមបក្ស​កុម្មុនិស្តចិន​ធ្វើជា​អធិបតី ​។​ លោក ​ស៊ីជីនភីង​ អគ្គលេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិម​បក្សកុម្មុនិស្តចិន​បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​សំខាន់​ ។ ​សន្និសីទ​ពេញអង្គ​សម្រេចថា​ សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​លើកទី១៩​នឹង​បើកធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃទី១៨​ខែតុលា​ឆ្នាំ២០១៧​នៅ​ក្រុងប៉េកាំង ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ