បញ្ញវន្ត​របស់​ប្រទេស​មុងហ្គោលី​យល់ឃើញថា​ ប្រទេសចិន​កំពុង​ដឹកនាំ​ចរន្តថ្មី​នៃការអភិវឌ្ឍ​ពិភពលោក​
2017-10-15 14:34:18  cri  Web Editor:Sun

    សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​លើកទី១៩​ជិតនឹង​បើកធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃទី១៨​ខែតុលា​ឆ្នាំ២០១៧​នៅ​ក្រុងប៉េកាំង ​។​ ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​កន្លង​ទៅនេះ​ បញ្ញវន្ត​ប្រទេស​មុងហ្គោលី​ច្រើនរូប​បាន​ថ្លែង​នៅពេល​ទទួល​បទសម្ភាសន៍​ពី​អ្នកសារព័ត៌មាន​វិទ្យុអន្តរជាតិចិន​ថា ​ប្រទេសចិន​ជា​កម្លាំងជំរុញ​ការអភិវឌ្ឍ​ពិភពលោក​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន​ ប្រទេសចិន​កំពុង​ដឹកនាំ​ចរន្តថ្មី​នៃការអភិវឌ្ឍ​ពិភពលោក​ និង​ជះឥទ្ធិពល​ទៅលើ​ទូទាំង​ពិភពលោក ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ