ផ្លូវ​ដែក​ទេសចរណ៍​ដែល​ឆ្លង​កាត់​ភ្នំ​និង​សមុទ្រ​ទី​មួយ​របស់​ប្រទេស​ចិន​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើការ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ​
2017-10-13 12:52:54  cri  Web Editor:Sun

     ពេលថ្មីៗ​កន្លង​ទៅនេះ​ ផ្លូវដែក​ទេសចរណ៍​ដែល​ឆ្លងកាត់​ភ្នំនិង​សមុទ្រ​ទីមួយ​របស់​ប្រទេសចិន​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ​។ ​វិស្វកម្ម​ផ្លូវដែក​ទេសចរណ៍​ឆ្លងកាត់ភ្នំ​និងសមុទ្រ​នេះ​ ចាប់ផ្តើម​ពី​កំពង់ផែ​ Dong​ gang​ ក្រុង ​Qin​ Huang​ Dao ​ហើយ​បញ្ចប់​នៅ​តំបន់​ទេសចរណ៍ ​Ban ​Chang​ Yu ​មាន​ប្រវែង​សរុប​ប្រមាណ​៤១​គីឡូម៉ែត្រ ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ