មហាវិទ្យាល័យ​ជនជាតិ​ក្វាងស៊ី​មាន​ឧត្តមភាព​ធំពីរ​ គឺ​ជនជាតិ​និង​តំបន់​អាស៊ាន​
2017-10-13 12:48:57  cri  Web Editor:Sun

    កាលពី​ខែមេសា​ឆ្នាំ២០១៧​នេះ​ លោក​ស៊ីជីនភីង​ អគ្គលេខាធិការ​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​បាន​រៀបចំធ្វើ​កិច្ចប្រជុំ​សន្ទនា​ជាមួយ​តំណាង​មូលដ្ឋាន​ក្នុង​អំឡុងពេល​ពិនិត្យអង្កេត​ភូមិភាគ​ស្វ័យត​ក្វាងស៊ី​ និស្សិត​នៃ​មហាវិទ្យាល័យ​ជនជាតិ​ក្វាងស៊ីបាន​ធ្វើ​ជា​តំណាង​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​នេះ ​។​ មហាវិទ្យាល័យ​ជនជាតិ​ក្វាងស៊ីនេះ​ដែល​ត្រូវ​អគ្គលេខាធិការ​ស៊ីជីនភីង​ចាត់ទុកថា ​ជាមហាវិទ្យាល័យ​ដ៏មាន​ឥទ្ធិពល​សំខាន់​ណាស់​នៅ​ភូមិភាគ​ស្វ័យត​ក្វាងស៊ី ​ដែល​មាន​ឧត្តមភាព​ធំពីរ​ គឺ​ជនជាតិ​និង​តំបន់​អាស៊ាន​ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មានឆ្នាំ​កន្លងទៅនេះ​ បាន​ត្រូវ​អគ្គលេខាធិការ​ស៊ីជីនភីង​កោតសរសើរ​ផងដែរ ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ