អ្នកប្រើវេបសាយcri​onlineជាជន​បរទេស​នៃ​ប្រទេសតាមផ្លូវ​សូត្រដើរ​ចូល​ទីក្រុង​Yinchuan
2017-09-20 19:05:38  cri  Web Editor:Liu

 

ថ្ងៃទី១៧និង១៨ ​ខែកញ្ញាអ្នកប្រើវេបសាយcri​online​ជាជនបរទេសនៃប្រទេសតាមផ្លូវសូត្រដើរចូលទីក្រុងYinchuanទស្សនាសាលអ្នកក្រុងYinchuan​មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការគ្រប់គ្រងទីក្រុងវៃឆ្លាតបូរីអនាគតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចYuehaiwanនិងសួនឧស្សាហកម្មជាដើមស្វែងយល់ពីគំនិតអភិវឌ្ឍបៃតង​ជឿនលឿន សង្វាក់គ្នានិងសមស្របការរស់នៅ។អ្នកប្រើវេបសាយcrionline​ជាជនបរទេសនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ាគីស្ថានហ្សក់ដង់អាល្លឺម៉ង់និងបង់ក្លាដេសជាដើមសុទ្ធតែបានថ្លែងថា ​ការកសាងទីក្រុងវៃឆ្លាតរបស់Yinchuan​គ្របដណ្តប់វិស័យជាច្រើនដូចជាកិច្ចការអភិបាលគមនាគមន៍ព្យាបាលជំងឺអេកូបរិស្ថានជាដើមបានដោះស្រាយភាពពិបាកខាងវិនិយោគទុន​ខាងចែករំលែកនិងខាងដំណើរការ ​ហើយកកើតទៅជារូបមន្តYinchuanដែលអាចចម្លងបាននិងផ្សព្វផ្សាយបា​ន​ពិតជាធ្វើឲ្យពួកគេចាប់អារម្មណ៍និទង្ទឹងរង់ចាំទិសដៅអភិវឌ្ឍនៅពេលអនាគតនៃទីក្រុង

ក្រោយពីមើលឃើញរូបភាពធ្វើកិច្ចការគ្រប់បែកតាមអ៊ីនធើណេតរូបភាពសម្រួលបញ្ហាស្ទះចរាចរណ៍តាមទិន្នន័យពួកគេសំដែងថាញាណទស្សន​ទីក្រុងវៃឆ្លាតបានផ្តល់ភាពងាយស្រួលយ៉ាងច្រើនដល់អ្នកក្រុងបានពន្លឿនការអភិវឌ្ឍនៃទីក្រុងបច្ចុប្បន្នប្រទេសចិនមានទីក្រុងជាង៦០០បានលើកឡើងឬកំពុងកសាងទីក្រុងវៃឆ្លាតសង្ឃឹមប្រទេសខ្លួនអាចស្រូបយកបទពិសោធន៍ពីក្នុងនេះបំពេញកិច្ចការក្នុងទីក្រុងឲ្យបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ