សន្និសីទកំពូលអំពីទីក្រុងវៃឆ្លាតTMFទូទាំងពិភពលោកឆ្នាំ២០១៧សម្ពោបើកនៅក្រុងYinchuan
2017-09-20 18:56:37  cri  Web Editor:Liu

សន្និសីទកំពូលអំពីទីក្រុងវៃឆ្លាតTMFទូទាំងពិភពលោកសម័យទី​៣
​បានសមពោធបើកនៅទីក្រុងYinchuanប្រទេសចិនពីថ្ងៃទី១៩ដល់ថ្ងៃទី២១ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧។​សន្និសីទកំពូលលើកនេះគឺជាសិក្ខាសាលាអំពីទីក្រុងវៃឆ្លាត​ដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតលើទូទាំងពិភពលោកអាស្រ័យដោយវេទិកាTM​ក្រុមហ៊ុនZTEនិងសាលារដ្ឋបាលក្រុងYinchuanរួមគ្នារៀបចំ ។ ភ្ញៀវកិត្តិយសជា​១៥០០​នាក់ដែលជាមន្ត្រីសាលារដ្ឋបាលអ្នកជំនាញការអ្នកគ្រប់គ្រងសហគ្រាសជាន់ខ្ពស់និងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានល្បីឈ្មោះមកពីទីក្រុងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចំនួន១១៥នៃប្រទេសនិងតំបន់ចំនួន៦៦បានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទកំពូលផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អំពីការកសាងទីក្រុងវៃឆ្លាតនិងស្វែងរកប្រព័ន្ធវាយតម្លៃនិងរូបមន្តអភិវឌ្ឍទីក្រុងវៃឆ្លាតដោយព័ទ្ធជុំវិញប្រធានបទចំនួន ៣ គឺការគ្រប់គ្រងវៃឆ្លាត ការរស់នៅវៃឆ្លាតនិងឧស្សាហកម្មវៃឆ្លាត

តាំងពីក្រុមហ៊ុនIBMលើកឡើងទស្សនអំពីផែនដីវៃឆ្លាតនាឆ្នាំ២០០៨រៀងមកទីក្រុងវៃឆ្លាតបានត្រូវប្រទេសនានាយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសចិនមានទីក្រុងជាង​​៦០០បានលើកឡើងនិងកំពុងសាងសង់ទីក្រុងវៃឆ្លាតក្នុងនោះទីក្រុងYinchuanជាទីក្រុងទីដែលបានគ្រោងធ្វើច្បាប់អំពីការកសាងទីក្រុងវៃឆ្លាត។

ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះ​ ទីក្រុងYinchuanបានខិតខំស្វែងរកការប្រើទិន្នន័យធំ​CloudComputing​វាបសាយឡូជីស្ទិកជាដើមក្នុងការគ្រប់គ្រងទីក្រុងនិងឧស្សាហកម្មប្រពៃណី​ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពជាច្រើនក្នុងការផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកក្រុងនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងYinchuanជា

 

 

 

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ