សន្និសីទ​ពេញអង្គ​លើកទី៦នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិម​បក្សកុម្មុយនិស្ត​ចិន​អាណត្តិទី​១៨​
2017-09-06 10:01:17  cri  Web Editor:Liu

    ថ្ងៃទី៣១​ខែ​សីហា​ ​ការិយាល័យ​នយោបាយ​មជ្ឈិម​បក្សកុម្មុយនិស្ត​ចិន​បាន​បើកធ្វើសន្និសីទក្រោម​អធិបតីភាព​របស់​លោក​ស៊ីជីនភីង​អគ្គ​លេខាធិការមជ្ឈិម​បក្សកុម្មយនិស្ត​ចិន​ក្នុង​គោល​បំណង​​ធ្វើការស្រាវជ្រាវ​អំពីការងារ​ត្រៀម​រៀបចំ​បើក​ធ្វើ​សន្និសីទ​ពេញអង្គ​លើកទី​៧​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិម​បក្សកុម្មុយនិស្ត​ចិន​អាណត្តិទី​១៨​ង​សមាជបក្សកុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើកទី​១៩។

    សន្និសីទនេះ​បាន​សម្រេច​ថា​ ជបក្សកុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើកទី១៩នឹង​ប្រារព្ធធ្វើ​នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែតុលា​នៅក្រុង​ប៉េកាំង​៕

 

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ