លោក​សុខស៊ីផាន់ណា​ ទីប្រឹក្សា​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ថ្លែងថា​​​  វេទិកាអាស៊ី​ក្រុង​ប៉អៅ​បានផ្តល់ជា​វេទិកាសំខាន់មួយ​​សម្រាប់​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ពិភពលោក​និង​តំបន់
2018-04-11 15:00:26  cri  Web Editor:Li

   ពេល​ផ្តល់​បទសម្ភាស​ន៍​ជាមួយអ្នក​សារព័ត៌មាន​កាលពី​ពេល​ថ្មីៗ​កន្លងទៅនេះ​  ​លោក​សុខស៊ីបាន់ណា​ ទីប្រឹក្សា​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​និង​ជា​មន្ត្រី​ទទួលខុសត្រូវ​នៃ​លេខាធិការដ្ឋាន​កម្ពុជា​សម្រាប់​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ឡានឆាង-មេគង្គ​បាន​ថ្លែង​ថា​  ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ ពិភពលោក​និ​ងក្នុង​តំបន់កំពុង​តែប្រឈម​នឹង​​បញ្ហា​ជា​ច្រើន​   វេទិកា​អាស៊ី​ក្រុង​ប៉អៅ​បាន​ផ្តល់​ជា​វេទិកា​ដ៏សំខាន់មួយ​​សម្រាប់​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ទាំងនេះ​ ។

  ក្នុង​នាម​ជា​ទីប្រឹក្សា​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ លោក​សុខស៊ីផាន់ណា​បាន​រំពឹង​ថា​ វេទិកាអាស៊ី​ក្រុង​ប៉អៅ​អាច​ប្រមូល​ផ្តុំនូវ​ចក្ខុវស័យវែងឆ្ងាយ​របស់​អ្នក​ជំនាញ​ពាក់ព័ន្ធ​ ហើយ​លោក​​ក៏​អាច​រៀនសូត្រ​ពី​បទពិសោធន៍​សម្រាប់​ជំរុញ​ការអភិវឌ្ឍ​របស់​កម្ពុជាផងដែរ​​  ។ ​លោក​បាន​ថ្លែង​ថា បច្ចុប្បន្ននេះ​កម្លាំង​សម្រាប់​កែប្រែ​ពិភពលោក​មាន​ច្រើន​បែប​យ៉ាង​ ព្រមទាំង​ទទួលបាន​ភាព​រីក​ចម្រើន​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស​ កម្ពុជា​ក៏​សង្ឃឹម​ថា​អាច​ដើរឲ្យ​​ទាន់​នឹង​ជំហាន​អភិវឌ្ឍន៍​ទាំង​នេះផងដែរ​​ ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ