លោកលីខឺឈាង​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ចិន​ថ្លៃង​ថា​ប្រទេស​ចិន​នឹង​ពង្រីក​ការ​បើក​ចំហ​ថែម​ទៀត
2018-03-20 15:14:46  cri  Web Editor:Zheng

 

  ក្នុង​ឱកាសជួប​ជា​មួយ​អ្នក​សារ​ព័ត៌មាន​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​នៅ​ក្រុង​ប៉េកាំង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០​ខែ​មីនា លោក​លីខឺឈាង​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ចិន​បាន​ថ្លែង​ថា សមិទ្ធផល​ដែល​ប្រទេស​ចិន​ទទួល​បាន​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​សង្គម​ក្នុង​រយៈពេល​៤០​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ​គឺ​មិន​អាច​ចែក​ដាច់​ពី​ការ​បើក​ចំហបាន​ទេ ប្រជាជន​ចិន​ទទួល​បាន​ផល​ប្រយោជន៍​ជាក់​ស្តែង​ពី​ការ​បើក​ចំហ ពោល​គឺ​ការ​បើក​ចំហ​គឺ​ជា​គោល​នយោបាយ​ជាតិ​ជា​មូលដ្ឋាន​នៃ​ប្រទេស​ចិន ប្រទេស​ចិន​នឹង​បន្ត​គាំពារ​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី ហើយ​កម្រិត​បើក​ចំហ​នឹង​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ខ្លាំង​ឡើង​ៗ​ផង​ដែរ៕

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ