មហាសន្និបាត​លើក​ទី ១ នៃ​សភា​តំណាងប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១៣ ​បើក​ធ្វើ​សន្និសីទ​ពេញ​អង្គ​លើក​ទី​ ៧ ​
2018-03-19 11:19:35  cri  Web Editor:Zhai

 

 

 

 

 

                                                  ​​​​​​​ 

     មហាសន្និបាត​លើក​ទី ១ នៃ​សភា​តំណាងប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១៣ ​បាន​បើក​ធ្វើ​សន្និសីទ​ពេញ​អង្គ​លើក​ទី​ ៧ នៅ​ម៉ោង​ ៩ ព្រឹក​នៃ​ថ្ងៃទី​ ១៩ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​ ២០១៨​ ដើម្បី​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​លើ​​របៀបវារៈចំនួន​ពីរ​ គឺការ​បោះ​ឆ្នោត​​ជ្រើស​រើស​សមាសភាពផ្សេង​ទៀត​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការ​រដ្ឋ​ចិន​ និង​បោះ​ឆ្នោត​សម្រេច​លើ​សេចក្តី​ព្រាងច្បាប់​​នៃ​បញ្ជី​ឈ្មោះបេក្ខភាព​​ប្រធាន អនុប្រធាន​ និង​សមាជិក​នៃ​គណៈកម្មការ​ទាំង ៨ នៃ​សភា​​តំណាងប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១៣  ៕

 

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ