សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ធ្វើវិសោធនកម្ម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​បានផ្តល់​ការធានា​យ៉ាងខ្លាំងក្លា​ផ្នែករដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ដល់​ការប្រកាន់ខ្ជាប់​និង​អភិវឌ្ឍ​សង្គមនិយម​លក្ខណៈពិសេសចិន​ក្នុង​យុគសម័យថ្មី
2018-03-12 15:00:04  cri  Web Editor:Xu

    ថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា មហាសន្និបាត​លើកទី ១ នៃសភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំងប្រទេសចិន​នីតិកាលទី ១៣ បាន​ធ្វើ​សន្និសីទ​ពេញអង្គ​លើកទី ៣ ហើយបានអនុម័ត​នូវ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ធ្វើវិសោធនកម្ម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ដោយ​សំឡេងឆ្នោត​ខ្ពស់ ។ ពេលផ្តល់​បទសម្ភាសន៍​ជាមួយ​អ្នកសារព័ត៌មាន លោកZhengXiaosong តំណាង​នៃសភា​តំណាងប្រជាជន​ទូទាំងប្រទេសចិន​និងជា​ប្រធាន​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​រដ្ឋាភិបាលមជ្ឈិមចិន​ប្រចាំនៅម៉ាកាវ​បានថ្លែងថា ដំណើរ​ពិនិត្យពិភាក្សា​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ធ្វើវិសោធនកម្ម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​លើកនេះ​ពោរពេញ​ទៅដោយ​ប្រជាធិបតេយ្យ ជា​ការប្រតិបត្តិ​ជាក់ស្តែង​អំពី​ការរួមផ្សំគ្នា​រវាង​ការប្រកាន់ខ្ជាប់​ការដឹកនាំ​របស់បក្ស ការដែលប្រជាជន​ធ្វើជាម្ចាស់​លើខ្លួនឯង អភិបាលកិច្ចជាតិ​តាមច្បាប់ ក៏ជា​ការប្រតិបត្តិ​ជាក់ស្តែង​នៃឧត្តមភាព​ខាងនយោបាយ​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៃសង្គមនិយម​លក្ខណៈពិសេសចិន​ផងដែរ ៕

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ