រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ចិន​ថ្លែងថា​ ​ប្រទេស​ចិន​នឹង​មិន​​បំផុស​ដោយ​ម្ចាស់​ការ​នូវ​សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម​ តែ​អាច​ទប់​ទល់​បាន​នូវ​បញ្ហាប្រឈម​ការ​សាកល្បង​ណា​ក៏​ដោយ​
2018-03-11 14:54:07  cri  Web Editor:Liu

    ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ​លោក​ZhongShan​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ប្រទេស​ចិន​បាន​ថ្លែង​ក្នុង​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ដែល​រៀបចំធ្វើ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌាល​ព័ត៌មាន​នៃ​មហាសន្និបាត​លើក​ទី​១​នៃ​សភាតំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​នីតិកាល​ទី​១៣​ថា​ សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម​គ្រាន់​តែ​នាំមក​នូវ​គ្រោះ​មហន្តរាយ​ដល់​ប្រទេស​ចិន​ អាមេរិក​និង​ពិភពលោក​។ប្រទេស​ចិន​មិន​សង្ឃឹម​ធ្វើ​សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម​ទេ ​ហើយ​ក៏​មិន​អាច​បំផុស​ដោយ​ម្ចាស់​ការ​នូវ​សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម​ឡើយ​ ​តែ​ប្រទេស​ចិន​អាច​ទប់ទល់​បាន​នូវ​បញ្ហា​ប្រឈម​ណា​ក៏​ដោយ​ គាំពារ​ជា​ដាច់ខាត​នូវ​​ផលប្រយោជន៍​របស់​ប្រជាជន​និង​ប្រទេសជាតិ៕

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ