"សង្ឃឹមថា ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​ជំរុញ​ការអភិវឌ្ឍ​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វីក"​បទសម្ភាសន៍ពី​លោក ​Ong​ Ka​ Chuan​ រដ្ឋមន្ត្រី​ទីពីរ​នៃ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​និង​ឧស្សាហកម្ម​អន្តរជាតិ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​
2017-11-10 15:13:48  cri  Web Editor:Sun
    សន្និសីទ​ក្រៅផ្លូវការ​លើកទី២៥​របស់​អ្នកដឹកនាំ​​​អង្គការ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វីក​ជិត​នឹង​បើកធ្វើ​នៅ​ក្រុង Da Nang ដែលឋិតនៅ​ភាគកណ្តាល​ប្រទេស​វៀតណាម​ ។ ​ពេល​ថ្មីៗ​កន្លង​ទៅនេះ​ លោក​ Ong​ Ka​ Chuan​ រដ្ឋមន្ត្រីទីពីរ​នៃ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​និង​ឧស្សាហកម្ម​អន្តរជាតិ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​បាន​ថ្លែង​នៅពេល​ទទួល​បទសម្ភាសន៍​ពី​អ្នកសារព័ត៌មានថា​ ផ្តោតលើ​ការកសាង​ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​ ប្រទេសចិន​ជា​អ្នកជំរុញ​ដ៏សំខាន់​នៃ​ពាណិជ្ជកម្មសេរី​អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វីក​នៅពេល​អនាគត ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ