គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ស្តីពី​ខ្សែក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​ក្លាយ​ទៅជា​ចំណុច​សំខាន់​នៃ"​ការងើបឡើង"​របស់​សហគ្រាស​ឧស្សាហកម្ម​ធុនស្រាល​
2017-11-08 14:42:37  cri  Web Editor:Sun
    ពេលថ្មី​ៗកន្លង​ទៅនេះ​ វេទិកា​​ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​ផលិតភាព​អន្តរជាតិ​នៃ​ឧស្សាហកម្ម​ធុន​ស្រាល​និងជា​កិច្ចប្រជុំ​ផ្គូផ្គង់​ផ្នែក​ឧស្សាហកម្ម​បាន​បើកធ្វើ​នៅ​ក្រុងប៉េកាំង​ ។ ​លោក ​ហឺអៀ ​អនុប្រធាន​នៃ​សមាគម​ឧស្សាហកម្ម​ធុន​ស្រាល​ប្រទេសចិន​និងជា​ប្រធាន​សម្ព័ន្ធ​សហគ្រាស​នៃ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​ផលិតភាព​អន្តរជាតិ​នៃ​ឧស្សាហកម្ម​ធុនស្រាល​របស់​ប្រទេសចិន​បាន​ថ្លែងថា​ ប្រទេស​តាម​បណ្តោយ​ខ្សែក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​កំពុង​ក្លាយ​ទៅជា​តំបន់​សំខាន់​សម្រាប់​សហគ្រាស​ឧស្សាហកម្ម​ធុន​ស្រាល​ងើបឡើង ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ