នាយក​​ប្រតិបត្តិ​នៃ​លេខាធិការដ្ឋាន​អង្គការ​APEC ៖  គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​"ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​"មាន​អត្ថន័យ​ជា​បទពិសោធន៍​ដ៏​សំខាន់
2017-11-08 14:31:43  cri  Web Editor:Li

សប្តាហ៍សន្និសីទ​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​អង្គការ​​កិច្ច​​សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ឆ្នាំ​ ​២០១៧​ ហៅកាត់​ថា​ APEC បាន​ប្រារព្ធ​ឡើង​នៅ​កំពង់​ផែ​Da Nang ប្រទេស​វៀតណាម​ ។

កាល​ពី​ថ្ងៃទី ៧ ខែ​វិច្ឆិកា​ លោក Alan Bollard នាយក​​ប្រតិបត្តិ​នៃ​លេខាធិការដ្ឋាន​អង្គការ​APEC បាន​ថ្លែង​ថា​ ប្រទេស​ចិន​បាន​សកម្ម​ចូលរួម​សកម្មភាព​នៃអង្គការ​APEC គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​ស្តី​ពី​"ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ"មាន​អត្ថន័យ​ជាបទ​ពិសោធន៍​ដ៏​សំខាន់​ក្នុង​ការ​តភ្ជាប់​គ្នា​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី​ប៉ាស៊ី​ហ្វិក  ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ