ភាពជោគជ័យ​នៃ​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​នឹង​ជះឥទ្ធិពល​យ៉ាង​ជ្រាលជ្រៅ​ដល់​ពិភពលោក
2017-10-25 16:28:58  cri  Web Editor:Wei

    ព្រឹក​ថៃ្ងទី​២៤​ ខែ​តុលា​ សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើកទី​១៩​បាន​បិទបញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ​នៅ​ក្រុង​ប៉េកាំង។​មតិ​ក្រៅប្រទេស​បាន​សំគាល់​ជា​ទូទៅ​ថា​ ភាពជោគជ័យ​នៃ​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើកទី​១៩​មិន​គ្រាន់តែ​បាន​ជះឥទ្ធិពល​សំខាន់​ដល់​ការអភិវឌ្ឍ​នា​ពេល​អនាគត​នៃ​ប្រទេស​ចិន​ប៉ុណ្ណោះទេ​ ថែមទាំង​នឹង​ជះឥទ្ធិពល​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅ​ដល់​ពិភពលោក​ដោយសារ​ប្រទេស​ចិន​ទទួលបន្ទុក​លើ​ផ្នែក​សំខាន់ៗ​នៃ​សហគមន៍​អន្តរជាតិ​ផង​ដែរ៕​

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ