ប្រទេសចិននឹងអនុវត្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនូវប្រព័ន្ធបញ្ជីអវិជ្ជមាននៃការចូលទីផ្សារ
2017-10-18 12:19:17  cri  Web Editor:Wang

ប្រទេសចិននឹង​អនុវត្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​នូវប្រព័ន្ធបញ្ជីអវិជ្ជមាននៃការចូល​ទីផ្សារ

របាយការណ៍នៃសមាជបក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើក​ទី​ ១៩​ បានលើកឡើងថា ប្រទេសចិននឹង​អនុវត្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនូវប្រព័ន្ធបញ្ជីអវិជ្ជមាននៃការចូល​ទីផ្សារ ជម្រះចោលនូវបទបញ្ញត្តិនិងទង្វើដែលបង្កការរាំងស្ទះដល់ការបង្រួបបង្រួមទីផ្សារនិង​ការប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌​ ​គាំទ្រការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសឯកជន​ បំផុសកម្លាំងស្តូលនៃ​ទីផ្សារគ្រេប់ប្រភេទ​ វាយបំបែកការផ្តាច់មុខផ្នែករដ្ឋបាលនិងបង្ការនិងទប់ស្កាត់ទីផ្សារ​ផ្តាច់មុខ បន្ធូរបន្ថយការ​ដាក់កំហិត​នៃការចូល​ទីផ្សារផ្នែក​សេវាកម្ម ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ