បក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​នឹង​បង្កើន​ការអនុវត្ត​និង​ត្រួតពិនិត្យ​លើ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​
2017-10-18 12:08:35  cri  Web Editor:Sun

    របាយការណ៍​នៃ​សមាជ​បក្សកុម្មុយនិស្តចិន​លើកទី១៩​បាន​លើកឡើងថា ​បក្សកុម្មុយនិស្តចិន​នឹងបង្កើតក្រុម​ការងារ​មជ្ឈិម​ដើម្បី​ដឹកនាំ​ការងារ​ធ្វើ​នីតិរដ្ឋ​ដោយ​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​​ ​បង្កើន​ការដឹកនាំរួម​ចំពោះ​ការកសាង​ប្រទេសចិន​ដែល​មាន​នីតិរដ្ឋ ។​ បង្កើន​ការអនុវត្ត​និង​ត្រួតពិនិត្យ​លើ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ ជំរុញ​ការងារ​ត្រួតពិនិត្យ​ភាពសមស្រប​នឹង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ គាំពារ​អនុភាព​និង​កិត្យានុភាព​នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ​។ ​របាយការណ៍​បាន​ទាមទារឲ្យ​អង្គការ​បក្ស​គ្រប់​ជាន់ថ្នាក់​និង​សមាជិក​បក្សកុម្មុយនិស្តចិន​ទាំងអស់​នាំមុខ​ក្នុង​ការគោរព​ច្បាប់​ រៀនសូត្រ​ពីច្បាប់​ អនុវត្ត​តាម​ច្បាប់​និង​ប្រើប្រាស់​ច្បាប់​ មិនថា​អង្គការ​ឬ​បុគ្គល​ណា​ក៏​មិនអាច​មាន​សិទ្ធិអំណាច​ពិសេស​ទៅ​ប្រព្រឹត្ត​ល្មើស​ច្បាប់​និង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​នោះឡើយ ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ