ប្រទេស​ចិន​លើក​ឡើង​ជា​លើក​ដំបូង​អំពី​ការ​ផ្តល់​សេវា​សុខាភិបាល​ដល់​ប្រជាជន​ដោយ​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​និង​គ្រប់​ពេលវាលា
2017-10-18 13:29:26  cri  Web Editor:Ma

   

     របាយការណ៍​សមាជបក្សកុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើក​ទី​១៩​បាន​លើក​ឡើង​ថា ​ត្រូវ​កសាង​ដោយ​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​សុខាភិបាល​ជា​មូល​ដ្ឋាន​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ចិន​ ប្រព័ន្ធ​ធានា​ដល់​ការ​ព្យាបាល​ជំងឺ​និង​ប្រព័ន្ធ​សេវា​សុខាភិបាល​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព​និង​មាន​គុណភាព​ល្អ ​ពង្រឹង​ប្រព័ន្ធ​សេវា​សុខាភិបាល​តាម​មូលដ្ឋាន​និង​ការ​បង្កើត​ក្រុម​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​គ្រប់​ជំនាញ ​បំបាត់​ចោល​ទាំង​ស្រុង​នូវ​រឿង​គ្រូ​ពេទ្យ​លក់​ថ្នាំ​យក​ថ្លៃ​ចំណេញ ​ជំរុញ​ឲ្យ​ប្រព័ន្ធ​ធានា​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​ឱសថ​មាន​ភាព​ពេញលេញ ​បង្ការ​និង​គ្រប់គ្រង​ជំងឺ​ធ្ងន់ធ្ងរ ​អនុវត្ត​យុទ្ធសាស្រ្ត​សុវត្ថភាព​ចំណី​អាហារ ​ជំរុញ​ការ​ត​ភ្ជាប់​រវាង​គោលនយោបាយ​សម្រាល​កូន​ជា​មួយ​និង​គោល​នយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច​សង្គម​មាន​ពាក់​ព័ន្ធ ​សកម្ម​ទប់ទល់​នឹង​ការ​វិវឌ្ឍ​នៃ​បណ្តាជន​មាន​វ័យ​ជរា​កាន់​តែ​ច្រើន​ទៅ​ៗ ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​និង​បរិយាកាស​សង្គម​ដែល​ចញ្ចឹម​ថែទាំ​មនុស្ស​ចាស់​។​ពន្លឿន​ការ​អភិវឌ្ឍ​បុព្វហេតុ​និង​ផលិតកម្ម​ផ្នែក​មនុស្ស​ចាស់។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ