ក្រុង ​Zheng​ zhou​ នឹង​ក្លាយ​ទៅជា​ក្រុង​ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិថ្មី​របស់​ប្រទេសចិន​នៅ​ពេល​អនាគត​
2017-10-12 12:51:53  cri  Web Editor:Sun
    ក្នុង​រយៈពេល​បីឆ្នាំ​កន្លង​ទៅនេះ ​ក្រោម​ការជំរុញ​ឲ្យមាន​ប្រព័ន្ធ​ដឹកជញ្ជូន​តាម​រថភ្លើង​ចំនួន​៧៨៤ខ្សែ​រវាង​ប្រទេស​ចិននិង​អឺរ៉ុប ​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រុង​ Zheng ​zhou ​បាន​រីកចម្រើន​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​ ហើយ​នឹង​ក្លាយ​ទៅជា​ក្រុង​ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ​នៅ​មហាដីគោកចិន​នៅ​ពេល​អនាគត ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ