ខ្សែ​ផ្លូវ​សំខាន់ៗ​នៃ​ផ្លូវ​​ល្បឿន​លឿន​ជាតិ​នៅ​តំបន់​ក្រីក្រ​ប្រទេសចិន​នឹង​តភ្ជាប់​ហើយ​ប្រើប្រាស់​ជា​មូលដ្ឋាន​នៅ​ឆ្នាំ២០២០​
2017-10-11 15:14:12  cri  Web Editor:Sun
    ក្នុង​វេទិកា​មួយចំនួន​ស្តីពី​ទិវា​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​ឆ្នាំ២០១៧​ដែល​បាន​បើកធ្វើ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី៩​ខែតុលា​ លោក ​Dai ​Dongchang ​អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​គមនាគមន៍និង​​ដឹកជញ្ជូន​ប្រទេសចិន​បាន​ថ្លែងថា​ ត្រឹម​ឆ្នាំ២០២០​ នឹង​សម្រេច​ការតភ្ជាប់​ជាមូលដ្ឋាន​នូវ​ខ្សែ​ផ្លូវ​សំខាន់ៗ​នៃ​ផ្លូវ​​ល្បឿន​លឿន​ជាតិ​ក្នុងតំបន់​ក្រីក្រ​ ដើម្បី​ផ្តល់​ការធានា​ខាង​គមនាគមន៍​និង​ការដឹកជញ្ជូន​ដ៏រឹងមាំ​សម្រាប់​ការកសាង​សង្គមធូរធា​ពេញលេញ​មួយ ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ