វិស័យ​សេវា​​បញ្ជូន​អីរ៉ាន់​​​រហ័ស​របស់​ប្រទេសចិន​ចូល​រួម​វិភាគទាន​ចំពោះ​កំណើន​នៃ​វិស័យ​សេវា​បញ្ជូន​អីវ៉ាន់​​រហ័ស​​ពិភពលោក​ដល់​ទៅ​៤០​ភាគរយ​
2017-10-09 15:29:10  cri  Web Editor:Sun
    ថ្ងៃទី៩​ខែតុលា ​ជា​ទិវា​ប្រៃសណីយ៍​ពិភពលោក​លើក​ទី៤៨​ ។ ​លោក​ Ma ​Junsheng​ នាយក​នៃ​នាយកដ្ឋាន​ប្រៃសណីយ៍​ជាតិចិន​បាន​ថ្លែង​ថា​ រយៈពេល​៥ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅនេះ ​វិស័យ​ប្រៃសណីយ៍​របស់​ប្រទេសចិន​បាន​រីកចម្រើន​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស ​ជាពិសេស ​សេវា​បញ្ជូន​អីវ៉ាន់​​រហ័សគឺ​ឈរ​នៅ​ចំណាត់ថ្នាក់​ទីមួយ​លើ​ពិភពលោក​​បីឆ្នាំ​ជាប់​គ្នា​ ហើយ​បាន​ចូល​រួម​វិភាគទាន​ចំពោះ​កំណើន​នៃ​វិស័យ​សេវា​​បញ្ជូន​អីវ៉ាន់​​​រហ័ស​​ពិភពលោក​ដល់​ទៅ​៤០​ភាគរយ​ផងដែរ ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ